Monday, April 18, 2011

Jambatan Lapang Pari Telah Dibaiki - Dalam Proses Menaik Taraf

  Hanya Boleh Dilalui Motorsikal Sahaja

    Salam!
            
          Bermula 17hb. April,   Jambatan Lapang Pari yang rosak telah dibaiki secara gotong-royong oleh Pas Cawangan Kuala Pa' Amat dan sudah boleh dilalui oleh kenderaan kecil sahaja!

Ini kerana pihak JKR melalui syarikat yang dilantik sedang  memulakan kerja-kerja pemeriksaan  kesesuaian tanah untuk membina jambatan yang baru!

Komen